TAUSTATUKIHENKILÖÄ ETSITÄÄN!

25.8.2018

TAUSTATUKIHENKILÖITÄ ETSITÄÄN!

 

Riikka ja Maarit ovat toimineet Lakeuden Me Itse: n vapaaehtoisina taustatukihenkilöinä ryhmän perustamisesta lähtien, eli vuodesta 2013 asti. Nyt meidän on aika väistyä takavasemmalle, joten Lakeuden Me Itse etsii uutta/ uusia taustatukihenkilöä/-henkilöitä.

 

Me Itsen vapaaehtoisen taustatukihenkilön tehtävä
on toimia paikallisen Me itse -ryhmän tukena.

Taustatuki voi esimerkiksi auttaa
sopivan kokoontumispaikan löytämisessä.
Ryhmä voi tarvita tukea keskustelun tasapuolisessa
ohjaamisessa siten, että kaikilla osallistujilla
on mahdollisuus omaan puheenvuoroon, omien mielipiteiden ja ajatusten esilletuontiin tai osallistumiseen yhteiseen keskusteluun.

Taustatuki voi tukea kokoontumiskertojen suunnittelussa.
Hän voi tarvittaessa auttaa esityslistan kokoamisessa
tai kokousmuistion kirjaamisessa,
yhdessä ryhmän puheenjohtajan ja sihteerin
tai jonkun muun sovitusti nimetyn jäsenen kanssa.

Ryhmä voi tarvita apua myös viestinnässä.
Me Itse ry:n tapahtumiin ilmoittaudutaan pääasiassa
paikallisen taustatuen kautta.

Taustatuen hyviä ominaisuuksia ovat
esimerkiksi tilannetaju, taito kuunnella ryhmää,
taito selventää toisinaan vaikeaselkoisten
käsitteiden ymmärtämistä, huumorintaju,
kyky kannustaa ryhmää tekemään valintoja
tai päätöksiä, kyky tukea toisten kunnioittamisessa
sekä innostaa myönteisen ilmapiirin rakentamisessa.

Mitä taustatuelta edellytetään ja odotetaan?

Vapaaehtoisilta taustatukihenkilöiltä
edellytetään vaitiolovelvollisuutta.
Se tarkoittaa sitä, että taustatuki ei kerro
ryhmän jäsenen yksityisasioista ulkopuolisille
henkilöille tai ryhmän ulkopuolella.
Jäsenen asioista ja henkilökohtaisista kokemuksista
ei myöskään kerrota tai puhuta ulkopuolisille
tahoille ja henkilöille niin,
että jäsen on jonkin tilannekuvauksen
perusteella tunnistettavissa.

Toinen edellytys on luottamus.
Me Itse -ryhmälle, sen jäsenille sekä
ryhmän toiminnalle on erityisen tärkeää,
että taustatukihenkilöön voi luottaa kaikissa asioissa.

Kolmas edellytys on ihmisarvon, ihmisoikeuksien
ja yhdenvertaisuuden kunnioitus
.

Neljäs tekijä, jota taustatukihenkilöltä edellytetään,
on valmius sitoutua Me Itsen päätavoitteeseen.

Lakeuden Me Itse- ryhmä tarvitsee uuden taustatukihenkilön tai -henkilöitä 1.1.2019 alkaen. Mikäli haluat tutustua toimintaan ja olet kiinnostunut aloittamaan taustatukihenkilönä- lähetä meille sähköpostia ja kerro itsestäsi. Olet tervetullut mukaan toimintaan jo nyt, jotta toiminta jatkuu sujuvasti heti vuoden 2019 alusta alkaen! Taustatukihenkilönä voi toimia 1-2 vapaaehtoista, vähintään 18- vuotiasta henkilöä. Laittakaa sähköpostia osoitteeseen: lakeudenmeitse@gmail.com

 

 

Liitteet